Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy wysiłki na rzecz zdrowia roślin, bioróżnorodności oraz gospodarki

Rozpoczyna się drugi rok kampanii #PlantHealth4Life, której celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia roślin wśród mieszkańców Europy i pobudzenie w nich poczucia zbiorowej odpowiedzialności za wspólne dobro. Głównym hasłem kampanii jest wezwanie: „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”. Inicjatywa jest prowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Komisję Europejską (KE) oraz 22 organizacje partnerskie z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii będą także realizowane w Polsce!

Jak zdrowie roślin wpływa na nasze życie?

Rośliny stanowią 80% żywności, którą spożywamy codziennie, oraz wytwarzają 98% tlenu, którym oddychamy. Jednak to nie wszystko – zdrowe rośliny zapewniają dobre plony w rolnictwie, co wpływa na dostępność żywności i jej ceny dla konsumentów. Zmiana klimatu i działalność człowieka, takie jak handel i podróże, wywierają silną presję na rośliny. Rozprzestrzenianie się szkodników i chorób roślin może mieć katastrofalne skutki gospodarcze i środowiskowe.

Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus), główny sprawca groźnej choroby więdnięcia sosny, jest uznawany za jednego z najbardziej niebezpiecznych szkodników drzewostanów sosnowych w Europie. W trakcie handlu może być łatwo przenoszony przez rośliny, drewno oraz drewniane materiały opakowaniowe DMO, co stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki i środowiska.

Agrofagi to szkodniki, bakterie, wirusy i grzyby szkodliwe dla roślin, wskazane w przepisach UE jako zagrożenie fitosanitarne. Ich obecność może mieć katastrofalne skutki gospodarcze i ekologiczne w lasach iglastych w Polsce. Wprowadzenie węgorka sosnowca do Polski mogłoby spowodować straty liczone w miliardach złotych, a odtworzenie lasów zajęłoby dziesięciolecia.

Aby zapobiec wprowadzeniu na terytorium Unii Europejskiej towarów zarażonych przez agrofagi, inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzają codzienne graniczne kontrole fitosanitarne. Tylko w 2023 roku zatrzymano 428 przesyłek, które nie spełniały wymogów unijnych.

Podejmowanie działań prewencyjnych jest skuteczniejsze niż próba zwalczania zagrożeń, gdy już się pojawią. Świadomość społeczeństwa na temat zdrowia roślin jest kluczowa dla ochrony różnorodności biologicznej oraz zapewnienia zdrowego środowiska. Dlatego kampania #PlantHealth4Life ma na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia roślin i zachęcenie każdego Europejczyka do zaangażowania się w ochronę roślin.

Zaangażuj się!

Działania podejmowane przez każdego obywatela Europy są kluczowe dla utrzymania zdrowia roślin. Odwiedź stronę internetową kampanii #PlantHealth4Life, aby dowiedzieć się, jak możesz pomóc w ochronie zdrowia roślin. W ramach kampanii dostępne są materiały w różnych językach UE, w tym materiały prasowe, posty na mediach społecznościowych oraz filmy.

Kampania #PlantHealth4Life skierowana jest w szczególności do osób podróżujących poza granice UE, rodziców i entuzjastów roślin. W nadchodzących miesiącach będą organizowane liczne wydarzenia, w tym targi, wystawy i szkolne akcje informacyjne. Sprawdź krajową stronę internetową kampanii, aby dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce i być na bieżąco z aktualnymi informacjami!

O kampanii #PlantHealth4Life to długoterminowa kampania opracowana na wniosek Komisji Europejskiej, której celem jest podniesienie świadomości na temat zdrowia roślin w UE. W tym roku kampania obejmuje 21 państw członkowskich i jeden kraj kandydujący, dwukrotnie zwiększając swój zasięg w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Źródło: EFSA

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz