Jak zaburzenia mowy wpływają na nasze życie?

Zaburzenia mowy to powszechny problem komunikacyjny, który wpływa na sposób mówienia ludzi. Zaburzenie mowy to każdy stan, w którym dana osoba ma trudności z prawidłowym lub płynnym wydawaniem dźwięków mowy lub ma trudności z koordynacją mięśni jamy ustnej, gardła i szczęki. Zaburzenia mowy mogą być spowodowane wieloma przyczynami, w tym wadą wrodzoną, uszkodzeniem mózgu lub układu nerwowego, udarem, chorobami takimi jak porażenie mózgowe lub choroba Alzheimera oraz opóźnieniami w rozwoju. Istnieje wiele różnych rodzajów zaburzeń mowy, w zależności od tego, która część procesu jest dotknięta.

Niektóre powszechne typy to zaburzenia artykulacji (problemy z wypowiadaniem dźwięków), zaburzenia fonologiczne (problemy z wydawaniem niektórych dźwięków), apraksja (trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów potrzebnych do mówienia), dyzartria (trudności z koordynacją mięśni), jąkanie (nietypowe przerwy w rytmie podczas mowy) i giełkotu (szybkie powtarzanie słów).

Co to jest zaburzenie mowy?

Zaburzenie mowy to zaburzenie komunikacji, które objawia się upośledzoną zdolnością do wytwarzania języka i/lub głosu. Istnieją dwa główne rodzaje zaburzeń mowy. Oni są:

  1. Zaburzenia artykulacji: zaburzenia te wpływają na wymowę słów, sylab i dźwięków.
  2. Zaburzenia płynności: Zaburzenia te utrudniają wypowiadanie mowy w płynny i połączony sposób.

Zaburzenia mowy mogą być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak genetyka, stany neurologiczne, urazy, zaburzenia ze spektrum autyzmu lub inne zaburzenia rozwojowe.

Jak rozpoznać różne rodzaje zaburzeń mowy?

Zaburzenia mowy różnią się w zależności od osoby. Mogą być spowodowane wieloma różnymi czynnikami, takimi jak udar, uraz głowy, opóźnienie rozwoju, a nawet zaburzenie neurologiczne. Istnieją trzy rodzaje wad wymowy:

  • Dyzartria: jest wynikiem uszkodzenia mięśni lub nerwów kontrolujących mowę. Jest to spowodowane stanami takimi jak choroba Parkinsona lub porażenie mózgowe,
  • Afazja: występuje wtedy, gdy doszło do uszkodzenia części mózgu, która kontroluje umiejętności językowe. Może to być spowodowane udarem lub innym uszkodzeniem mózgu,
  • Apraksja: występuje, gdy doszło do uszkodzenia części mózgu, która kontroluje ruchy mięśni potrzebne do mowy i może być również spowodowane udarem lub innym uszkodzeniem mózgu.

Jak zaburzenia mowy wpływają na życie ludzi

Zaburzenia mowy mogą być spowodowane wieloma rzeczami. Najczęstszą przyczyną jest stan neurologiczny, który może wpływać na zdolność mózgu do wytwarzania dźwięków mowy. Inne przyczyny zaburzeń mowy to opóźnienia rozwojowe, upośledzenie umysłowe i porażenie mózgowe.

Ludzie mogą mieć różne rodzaje zaburzeń mowy. Jednym z najczęstszych typów jest jąkanie. Jąkanie to zaburzenie, w którym ludzie w kółko powtarzają słowa lub frazy podczas swojej mowy. Zwykle dzieje się tak, gdy dana osoba czuje się niespokojna lub pod presją, aby komunikować się przed publicznością lub w stresujących sytuacjach.