Jak wygląda rozwój w Polsce? O czym trzeba pamiętać?

Rozwód nie może być niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Prawa obu stron dość szczegółowo reguluje obowiązujące prawo i warto z tego korzystać. Przede wszystkim jednak w sprawach rozwodowych warto przede wszystkim spróbować utrzymać emocje na wodzy, co często nie jest proste. 

Rozwód — jak się na niego przygotować?

Zasady współżycia społecznego zakładają, że rozwód nie może dojść do skutku, gdy jest sprzeczny z szeroko pojętymi normami moralnymi, obyczajowymi, poczuciem sprawiedliwości. Przykładem sytuacji, gdy pozew zostanie oddalony, jest próba podjęcia rozwodu, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i nie ma się kto nim zaopiekować. Warto także pamiętać, że do rozwodu może nie dojść, gdy strona „skrzywdzona” nie wyrazi na ten rozwód zgody. Do rozwiązania małżeństwa potrzeba dzisiaj więc zarówno zgody małżonków, potwierdzenia, że nastąpił trwały rozkład pożycia, a żadna ze stron nie zostaje w wyniku rozwodu pozbawiona elementarnej opieki państwa. W sprawie rozwodowej ponadto rozstrzygane są bardzo często nie tylko kwestie winy małżonków, ale i kwestie podziału majątku oraz opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktu z nimi. Wziąć rozwód wbrew pozorom nie jest tak łatwo. Z pewnością przy rozwiązaniu małżeństwa liczy się minimalna dobra wola obu stron, aby osiągnąć porozumienie. Jeśli jej nie ma, rozwód może się ciągnąć naprawdę długo.

Orzeczenie rozwodu — z orzekaniem o winie czy bez?

Od pozwu do wyroku rozwodowego wiedzie dość długa droga, natomiast pozew jest pierwszym krokiem do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Złożenie pozwu powinno być jednak poprzedzone dość dokładną analizą sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Przede wszystkim zdecydować trzeba, w jakim trybie chcemy przeprowadzić sprawę rozwodową: z orzekaniem o winie czy bez tego typu orzekania, z uznaniem, że za zupełny rozkład pożycia odpowiadają obie strony. Każdy adwokat rozwodowy jest zdania, że najszybszym sposobem na rozwód, jest rozwód bez orzekania o winie. Do tego typu sprawy rozwodowej potrzebne jest choćby mniej wniosków dowodowych, same rozprawy skoncentrowane są na rozstrzygnięciu kwestii opieki nad dziećmi, podziale majątku. Jeśli jednak chcesz udowodnić, że do rozkładu pożycia doprowadziła druga strona związku, musisz liczyć się z tym, że postępowanie rozwodowe będzie trwało dłużej, potrzebne będą dowody, być może zeznania świadków. To wszystko oprócz wydłużonego postępowania ma jeszcze jedną wadę — jest bardzo wyczerpujące emocjonalnie, z czym musisz się liczyć. Orzeczenie o winie ma jednak przełożenie na inne rozstrzygnięcia w sprawie rozwodu, więc w niektórych przypadkach przeprowadzenie tego typu postępowania będzie konieczne.

Podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

Przyczyny rozwodów są bardzo różne, podobnie jak rozstrzygnięcia kwestii majątkowych w wyniku tych postępowań. Warto podkreślić, że wraz z wniesieniem pozwu rozwodowego nie składasz jednocześnie wniosku o podział majątku. Bardzo często do podziału dochodzi dopiero po rozwodzie. Sąd w trakcie postępowania pochyla się głównie nad kwestią orzeczenia o winie, władzy rodzicielskiej, opieką nad małoletnimi, obowiązkami alimentacyjnymi. Na wniosek strony może jednak przystąpić także do podziału majątku, o ile nie przedłuży to postępowania. Do takiego postępowania dowodowego trzeba dołączyć więc szczegółowy wykaz majątku, co pozwoli sądowi na możliwie szybkie rozpoznanie sprawy. Warto pamiętać, że to, ile majątku trafi do drugiego małżonka, zależy od tego, czy byłych małżonków wiązała intercyza czy obowiązuje ich wspólnota majątkowa. Tutaj jednak sprawy bywają mniej lub bardziej skomplikowane. Wiele zależy od tego, co składa się na wspólną własność i w jaki sposób zostało nabyte (inaczej jest z kupnem, inaczej z darowizną itp.)

Co z opieką nad dziećmi?

Rozprawa rozwodowa, w której rozsądzana jest władza rodzicielska, może przebieg na bardzo wiele różnych sposobów. Ogromnie dużo zależy tutaj od tego, czy uda się wcześniej osiągnąć porozumienie rodzicielskie. Miejsce zamieszkania małoletnich i alimenty zasądza wtedy sąd. Natomiast na wniosek rodziców może odstąpić od orzekania w sprawie kontaktów rodzica z dziećmi. Zdarza się jednak, że na wniosek powoda sąd nie tylko precyzyjnie ustala władzę rodzicielską, ale i kontakty drugiego rodzica z dziećmi. Może nawet ograniczyć mu część praw rodzicielskich. Tutaj po raz kolejny liczyć będą się dowody uzasadniające tego typu żądania ze strony powoda.

Pozew rozwodowy – najważniejszy dokument

Aby wszcząć procedurę, musisz złożyć pozew do właściwego sądu okręgowego. Powinien być to sąd właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania. Jeśli nie ma  takiej podstawy, właściwy jest sąd  miejsca zamieszkania strony pozwanej. Dopiero, jeśli i jego nie da się ustalić, wniosek przejmuje sąd miejsca zamieszkania powoda. Należy pamiętać, aby w pozwie znalazły się wszystkie niezbędne informacje:

  • dane powoda,
  • dane pozwanego,
  • informacja o tym, gdzie i kiedy zawarte zostało małżeństwo, numer aktu małżeństwa,
  • informacja o trybie postępowania — rozstrzyganie z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o niej,
  • żądanie ustalenia praw rodzicielskich i opieki nad małoletnimi,
  • żądanie ustalenia obowiązku alimentacyjnego,
  • na życzenie — wniosek o przeprowadzenie podziału majątku.