Jak leczyć bezpłodność?

Pojęcie bezpłodności jest określane jako trwała niezdolność do posiadania potomstwa. Definicja została sformułowana przez Światową Organizację Zdrowia. Choroba należy do nieuleczalnych, jednak medycyna znajduje sposoby na skuteczne zapłodnienie. Jednym z nich jest metoda in vitro. Na czym polega procedura inseminacji i jakie są szanse na jej powodzenie?

Technika wspomaganego rozrodu

Procedurę in vitro https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/in-vitro/ poprzedza dokładny wywiad lekarski, podczas którego lekarz kwalifikuje parę do leczenia na podstawie dotychczasowej historii medycznej. Pierwszym etapem jest stymulacja hormonalna, której celem jest zwiększenie ilości komórek jajowych (tak zwanych oocytów).

Kobieta rozpoczyna przyjmowanie wypisanych leków około 2-3 dnia cyklu miesiączkowego. W trakcie terapii hormonalnej musi kilkukrotnie pojawić się w klinice celem monitoringu stymulacji. Gdy pęcherzyki osiągną pożądaną wielkość, kobieta zaprzestaje kuracji lekami i następuje przejście do drugiego etapu.

Niezbędne badania

In vitro jest zabiegiem, który odbywa się poza kobiecym układem rozrodczym. Zanim dojdzie do zapłodnienia, kobieta jest zobowiązana do wykonania niezbędnych badań. Wśród nich znajduje się m.in. cytologia, badanie na tężyczkę i toksoplazmozę. Partner również podlega ustawowym badaniom. Obydwoje powinni zbadać grupę krwi, antygeny układu ABO, VDRL i zrobić badania wykluczające HIV.

Female gynecologist and woman in chair, consultation. Gynecological examination in clinic, gynecology diagnostic, exam. Doctor and patient in hospital

Punkcja jajników

Drugim etapem w procedurze in vitro jest punkcja jajników, która odbywa się w warunkach klinicznych, w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Pozyskane komórki jajowe, a także nasienie partnera transferowane są do laboratorium embriologicznego, gdzie zostają podjęte próby zapłodnienia.

Zgodnie z ustawą o in vitro w polskim prawie proces zapłodnienia można wykonać na maksymalnie sześciu komórkach. Ich nadmiar pobrany w trakcie punkcji zostaje zamrożony metodą kriokonserwacji.

Umieszczenie zarodka w jamie macicy

Zapłodnione komórki rozwijają się w warunkach laboratoryjnych od 2 do 5 dni. Po tym czasie wykonuje się transfer embrionów – jednego lub dwóch, w zależności od decyzji lekarza i sytuacji medycznej pacjentów – do jamy macicy. Pacjentka informowana jest o zabiegu telefonicznie dzień wcześniej.

Po wprowadzeniu embrionu do macicy kobieta otrzymuje zalecenie przyjmowania leków podtrzymujących ciążę. Po mniej więcej dwóch tygodniach pacjentka powinna wykonać test beta HCG z krwi, potwierdzający lub wykluczający ciążę.

Skuteczność metody in vitro

Skuteczność procedury zapłodnienia metodą in vitro zależy od wielu czynników. Szacuje się, że pary starające się o dziecko mają ponad 60% szans na potomstwo już przy pierwszym cyklu. U kobiet po 35 roku życia szanse te maleją do około 50%. Większość par nie poprzestaje na jednym cyklu. Lekarze szacują, że im więcej podjętych prób, tym większe szanse na powodzenie leczenia. Warto również dodać, że cykl z użyciem świeżych gamet może osiągnąć skuteczność nawet do 85%, podczas gdy użycie gamet mrożonych będzie oznaczać sukces na poziomie około 50%.