Intercyza – koszt, co to jest?

Kiedy bierzesz ślub, domyślnie według prawa wszystko, co od tego momentu nabędziesz lub zarobisz Ty, lub Twój małżonek jest wspólne. Coraz więcej par decyduje się na to, aby swoje finanse jednak oddzielić i podpisać umowę o rozdzielności majątkowej. Co to jest intercyza, kiedy można ją podpisać i ile to kosztuje? Sprawdź!

Intercyza przydaje się w momencie, kiedy jedno z małżonków więcej zarabia i chciałoby zachować odrębność finansową. Pary decydują się również na intercyzę małżeńską wtedy, gdy jedna osoba jest bardziej narażona na powstanie długów i nie chce obciążać nimi drugiej strony. Dzieje się to wtedy, gdy na przykład jeden małżonek prowadzi firmę o chwiejnej kondycji finansowej albo ma skłonność do wydawania zbyt dużych pieniędzy i zadłużania się w tym celu.

Intercyza – co to jest? Wzór

Co to intercyza? Takie pytanie powinna zadać sobie każda osoba, która w najbliższej przyszłości planuje wziąć ślub. „Intercyza małżeńska jest to umowa, którą podpisują małżonkowie, likwidując tym samym majątek wspólny, który mają domyślnie zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że jeśli małżonkowie nie podpiszą intercyzy, to wszystko, co dwie strony zarobią lub kupią po ślubie (obejmuje to dochody z pracy, z inwestycji, kupione nieruchomości czy samochody) jest wspólne. Małżonkowie mają prawo tym majątkiem rozporządzać, niezależnie od tego, kto, ile do niego wniósł. Warto wiedzieć, że do majątku wspólnego nie wchodzą dobra nabyte przed ślubem oraz spadki czy darowizny, nawet jak zostały przekazane po zawarciu małżeństwa” – wyjaśnia ekspert z aasa.

Intercyza jest to więc umowa pomiędzy małżonkami, która sprawia, że od tego momentu dwie osoby mają tylko dwa majątki osobiste, a majątek wspólny ustaje albo w ogóle nie chodzi do jego powstania.

Planujesz podpisać intercyzę? Wzór jednolity nie istnieje, a małżonkowie muszą sami określić, jak będą dzielić swój majątek. Warto tylko pamiętać, że intercyza, aby była ważna, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Na czym polega intercyza?

Decyzja zapadła i chcecie podpisać intercyzę. Co to oznacza w praktyce? Taka umowa kojarzy się wyłącznie z tym, że od momentu jej podpisania małżonkowie dysponują dwoma oddzielnymi majątkami. Nie musi tak jednak być. Można zdecydować się na jeden z trzech sposobów zmiany w zakresie majątku wspólnego:

  • całkowita rozdzielność majątkowa oznacza, że wszystko, co dany małżonek zarobi lub nabędzie po ślubie, będzie należało tylko do niego,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem zarobków stosuje się, gdy jedna strona zarabia wyraźnie mniej albo nie pracuje; wtedy w przypadku rozstania dokonuje się wyrównania majątku,
  • rozszerzenie wspólności majątkowej można zastosować, gdy chcesz, aby składnik majątku (np. mieszkanie kupione przed ślubem) było wspólne.

Intercyza przed ślubem

Intercyzę można podpisać zarówno przed jak i po ślubie. Jeśli zdecydujecie się na intercyzę przedmałżeńską, to należy w niej zawrzeć tylko zapis, od kiedy ona obowiązuje. W większości przypadków będzie to po prostu dzień ślubu.

Intercyza po ślubie

Można także podpisać intercyzę w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza po ślubie to częsty wybór małżonków, kiedy jedno z nich zaczyna o wiele więcej zarabiać i obawia się, że jego mąż lub żona może ten majątek przejąć. Intercyzę warto bezwzględnie podpisać, kiedy jedna strona zaczyna mieć problemy z długami. Wtedy od momentu podpisania dokumentu małżonek nie odpowiada za te nowo powstałe. Jeżeli jedna strona (częściej ta zadłużona) nie chce dobrowolnie podpisać intercyzy, to można wstąpić na drogę sądową.

Ile kosztuje intercyza?

Zastanawiasz się nad ustanowieniem rozdzielności majątkowej? Koszt to pewnie jeden z aspektów, który najbardziej Cię interesuje. W związku z tym, że intercyza musi być podpisana w formie aktu notarialnego, trzeba uiścić opłaty notarialne. W jakiej wysokości? Zależy to od momentu podpisania dokumenty jak i od wielkości majątku.

Intercyza przed ślubem jest tańsza. Kwota taksy notarialnej jest stała, ustalona przez Ministra Sprawiedliwości i wynosi 400 zł. Jeśli małżonkowie podpisują intercyzę, koszt jest wyższy i uzależniony od wartości majątku wspólnego.

Intercyza a długi

Często motywem do podpisania intercyzy jest fakt, że jedno z małżonków wpadło w długi i chce ochronić majątek męża lub żony przed egzekucją. Warto pamiętać, że dopiero od momentu podpisania intercyzy, jedna strona nie odpowiada za długi drugiego. Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną nie przyniesie więc pożądanego rezultatu, bo za powstałe wcześniej długi i tak odpowiada się wspólnie.

Intercyza a kredyt

A jaki wpływ ma intercyza na późniejsze staranie się o kredyt? Przede wszystkim przy rozdzielności majątkowej nie trzeba pytać współmałżonka o zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Z kolei, gdy tylko jedna osoba stara się o finansowanie, to dochody tej drugiej nie są brane pod uwagę, co może obniżać zdolność kredytową.

Małżonkowie przy rozdzielności majątkowej wciąż mogą wspólnie przystąpić do kredytu. Muszą jednak ustalić, w jakich proporcjach będą właścicielami nieruchomości. W tej samej części są odpowiedzialni za spłatę raty kredytu. Jeśli przykładowo jedna osoba zarabia więcej i ma mieć 70% własności, to płaci również 70% raty kredytu hipotecznego.

Intercyza a alimenty

Fakt podpisania intercyzy nie wpływa na obowiązek alimentacyjny w trakcie rozwodu. Jeśli rozstanie spowodowała tylko jedna strona albo mąż lub żona jest w skrajnym niedostatku, to wtedy winny albo bardziej zamożny małżonek ma obowiązek opłacać alimenty.

Intercyza a rozwód

Jeśli dojdzie do rozwodu, to intercyza znacznie ułatwia podział majątku. Od momentu jej podpisania każde z małżonków ma własne dobra, a sąd nie musi ich dzielić. To znacznie skraca postępowanie rozwodowe.

Intercyza a dzieci

Podpisując intercyzę, rodzice wciąż mają takie same prawa do dzieci. Warto jednak pamiętać, że jeżeli jeden współmałżonek nie zarabia, ale wychowuje dzieci, to przy podpisywaniu rozdzielności majątkowej warto przepisać na niego część majątku. Wtedy, kiedy ta druga strona zechce rozwodu albo wpadnie w długi, to interesy osoby niepracującej i dzieci są zabezpieczone.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

Nie ma możliwości dziedziczenia emerytury po zmarłym małżonku. Wdowa lub wdowiec może za to dostawać rentę rodzinną. Czy podpisanie intercyzy to uniemożliwia? Nie, jeśli tylko do momentu śmierci jednej osoby małżonkowie zachowują wspólność małżeńską, czyli mieszkają razem, pozostają w dobrych relacjach i udzielają sobie wzajemnie pomocy.