Holter ciśnieniowy – jak w nim spać?

Holter ciśnieniowy, zwany także holterem RR, służy do wykrywania nieprawidłowości pracy serca. Badanie holterem ciśnieniowym polega na sprawdzaniu ciśnienia tętniczego krwi i trwa ono 24 godziny. Nazwa urządzenia pochodzi od nazwiska Normana Holtera, amerykańskiego biofizyka.

Skoro badanie trwa 24 godziny to należy się liczyć z tym, że z holterem trzeba będzie położyć się na noc.  Jak zatem spać z holterem ciśnieniowym? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Holter ciśnieniowy jak w nim spać?

Najbezpieczniejsza pozycja to leżenie na plecach z rękoma wzdłuż ciała. Uśnięcie z holterem może początkowo sprawiać trudność, ale w końcu powinno się to udać.

Holter ciśnieniowy zakłada się w pasie – urządzenie połączone jest z mankietem, który nakłada się na rękę. W ciągu dnia pomiary wykonywane są co 15 minut, a w nocy co 30 minut. Mankiet holtera napełnia się podczas pomiaru powietrzem, często można wtedy poczuć uczucie nacisku w miejscu nałożenia rękawa.

Holter ciśnieniowy jak w nim spać i czy można używać telefonu komórkowego?

Nie ma przeciwskazań do korzystania z telefonu komórkowego w czasie badania holterem. Należy pamiętać jedynie o tym, że w czasie badania ręka, na której znajduje się urządzenie musi być wyprostowana. Dlatego telefon lepiej trzymać w drugiej dłoni.