Efektywne wykorzystanie AI w edukacji: Perspektywy Nauczyciela Roku 2021

Ewolucja technologiczna otwiera przed sektorem edukacyjnym nowe możliwości. Badanie przeprowadzone przez platformę ClickMeeting wykazało, że prawie połowa respondentów uznaje zajęcia online za równie efektywne jak tradycyjne, a jedna trzecia Polaków jest zdania, że cyfrowe podręczniki mogą zastąpić papierowe wersje. W obliczu rosnącego zainteresowania sztuczną inteligencją (AI) w nauczaniu, ClickMeeting zorganizowało webinar z Dariuszem Martynowiczem, laureatem tytułu Nauczyciela Roku 2021, który podkreślił znaczenie rozwijania u uczniów kompetencji, których maszyny nie są w stanie naśladować, takich jak empatia czy krytyczne myślenie.

Edukacja przyszłości: Zmiana paradygmatu w stosunku do AI

W trakcie seminariów online organizowanych przez platformę ClickMeeting, Dariusz Martynowicz, uznany Nauczyciel Roku 2021, podkreślił ważność koncentracji procesu edukacyjnego na umiejętnościach niedostępnych dla sztucznej inteligencji. Zwrócił uwagę na kluczową rolę rozwijania zdolności do krytycznego myślenia i budowania relacji społecznych wśród uczniów. Martynowicz przytoczył także refleksję Jacka Ma z Światowego Forum Ekonomicznego 2017, który ostrzegał przed bezpośrednią konkurencją ludzi z maszynami, argumentując, że ludzie nie mogą wygrać takiego pojedynku. Martynowicz podkreślił potencjał AI do ulepszania różnorodnych sfer życia, pod warunkiem świadomego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Webinar zaprezentował metody wykorzystywania AI w edukacji, takie jak zastosowanie chatGPT w interaktywnych lekcjach, tworzenie zaangażowanych materiałów dydaktycznych przy użyciu technologii AI oraz produkowanie treści wizualnych, które mogą przemawiać do wyobraźni uczniów.

Naszym zadaniem jako nauczycielek i nauczycieli jest sprawienie, aby sztuczną inteligencję wykorzystać efektywnie oraz uczyć młodych ludzi rewizji tego, co jakakolwiek maszyna nam generuje. Dlatego, że jeśli nie ma rewizji, nie ma krytycznego myślenia, to zanika zdolność rozumienia. Tam, gdzie zanika myślenie i przyjmuje się fakty z góry, tam pojawia się duża przestrzeń na manipulację. W całym zjawisku sztucznej inteligencji potrzebne jest stanowisko nauczyciela, który nie będzie wyłącznie straszyć, ale pokaże też różnego rodzaju szanse i możliwości, z których my jako nauczyciele i uczniowie możemy korzystać. Narzędzia sztucznej inteligencji mogą w jakimś wymiarze nasz świat zdominować, ale niewątpliwie widać, że w dużej mierze jest to, póki co zabawa. Dużo zależy od nas jako nauczycieli, jak te narzędzia w edukacji wykorzystamy. Zachęcam, żeby wybrać jedną aplikację związaną z AI, i zastanowić się, do czego możemy ją użyć. Bo przede wszystkim trzeba wiedzieć, w jakim zakresie może ona nam służyć. Bez tego, nawet jeśli wymyślimy nowe, najlepsze narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, nie będzie ono miało znaczenia. –powiedział Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021.

Jeszcze kilka lat temu większość z nas nie wyobrażała sobie nauki zdalnej czy zdobywania wiedzy dzięki aplikacjom mobilnym. Jednak na przestrzeni lat odnotowujemy ogromną zmianę w postrzeganiu tego zjawiska. Postęp edukacji oraz coraz szerszy dostęp do interaktywnych materiałów czy cyfrowych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję mogą mieć pozytywny wpływ na redukcję barier edukacyjnych. Umożliwiają też szerszemu gronu uczniów łatwiejsze i szybsze zdobywanie wiedzy. AI w nauce to wyzwanie, ale także szansa. Zmiana w postrzeganiu narzędzi cyfrowych odzwierciedla rosnące uznanie dla technologii jako kluczowego elementu nowoczesnego procesu nauczania. Jako ClickMeeting wspieramy takie zmiany i cieszymy się, że jesteśmy ich częścią, oferując możliwość tworzenia interaktywnych, angażujących zajęć. – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Ewolucja edukacji: Cyfryzacja nauczania i e-podręczniki

Edukacja w Polsce dynamicznie podąża drogą innowacji. Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania wynika, że niemal połowa respondentów postrzega zajęcia online jako równie efektywne co tradycyjne metody nauczania. Mimo to, 30% badanych wyraża przekonanie, iż zdalne metody edukacji nie dorównują skutecznością lekcjom stacjonarnym. Dodatkowo, 23% ankietowanych nie ma jednoznacznego zdania na ten temat. Opinie są podzielone również w kwestii możliwości zastąpienia tradycyjnych podręczników ich cyfrowymi odpowiednikami – 31% respondentów uważa, że jest to możliwe już teraz, podczas gdy 19% przewiduje, że stanie się to standardem w przyszłości. Natomiast, 39% badanych nie widzi takiej możliwości.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2023 na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).