Dziś obchodzimy Światowy Dzień Psa

Psy są nieodłącznymi towarzyszami człowieka od około 15 tysięcy lat, pełniąc różnorodne role, od obrońców i pasterzy, po ratowników i terapeutów. Z tej okazji warto zwrócić uwagę na dogoterapię, która zdobywa coraz większą popularność jako metoda wspomagania rehabilitacji oraz poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dogoterapia, polegająca na ćwiczeniach i zabawach z odpowiednio wyszkolonymi psami, wykazuje znaczące korzyści. Badania wskazują, że może ona zmniejszyć poziom stresu i pobudzenia u dzieci o 22%, a także poprawić ich relacje z rówieśnikami o niemal 20%. Jednym z największych projektów dogoterapii w Polsce jest inicjatywa Fundacji Dr Clown, która przez ostatnie 7 lat zaangażowała w swoje działania 25 tysięcy osób.

W świetle najnowszej analizy KRS, w Polsce działalnością związaną z dogoterapią i hipoterapią zajmuje się prawie 111 tysięcy firm, a liczba ta rośnie w tempie ponad 5 tysięcy rocznie od czasu pandemii. Dzień Psa to doskonała okazja, aby docenić te niezwykłe zwierzęta i rozważyć korzyści płynące z terapii z ich udziałem.

Dogoterpia może obniżyć poziom stresu u dzieci nawet o 22 proc.

Udział w zajęciach dogoterapii przynosi znaczące korzyści zdrowotne i emocjonalne. Badania wykazują, że terapia z udziałem psów może znacznie obniżyć poziom stresu, bólu, a także zmniejszyć symptomy depresji, wspomagając jednocześnie rehabilitację ruchową i sensoryczną. Dodatkowo, dogoterapia podnosi poczucie własnej wartości uczestników, tłumi agresję, a także zwiększa ich motywację do nauki.

W grupie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dogoterapia wykazała obniżenie poziomu stresu, niepokoju i pobudzenia o 22%, poprawę zaangażowania w relacje z rówieśnikami o 17,2%, łatwiejsze radzenie sobie z trudnymi emocjami o 14% oraz wzrost motywacji do nauki o 18%.

Jedna z największych inicjatyw dogoterapii w Polsce, prowadzona przez Fundację Dr Clown, w ciągu ostatnich 7 lat wsparła już ponad 25 tysięcy dzieci i seniorów na terenie całego kraju. Samo w tym roku, zajęcia z dogoterapii przyciągnęły ponad 3,7 tysiąca uczestników, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i uznanie dla tego rodzaju terapii. Partnerem Fundacji w organizacji zajęć dogoterapii jest Mars Polska.

Profesjonalny dogoterapeuta, to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, np. logopeda, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, i odpowiednie kwalifikacje zawodowe w postaci ukończonego kursu dogoterapii. Aby spotkania przebiegały jakościowo i stanowiły realną wartość dla uczestników, dogoterapeuta musi posiadać odpowiednią wiedzę z dziedziny, w której prowadzi dogoterapię jako wspomagającą formę terapeutyczną oraz wiedzę z zakresu szeroko pojętej pracy z psem: psiej psychologii, behawioru, komunikacji wewnątrzgatunkowej, relacji pies-człowiek, szkolenia i żywienia psa, chorób psów i związanych z nimi potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi W Polsce nadal brakuje jednolitych uregulowań prawnych dotyczących kwalifikacji zawodowych dogoterapeuty. Istotne, aby taka osoba posiadała wiedzę na temat włączania psa w program edukacyjny lub terapeutyczny. Dlatego tak ważne są uprawnienia w tych dziedzinach – mówi Aleksandra Musielak, dogoterapeutka współpracująca z Fundacją Dr Clown, prowadzącą jedną z największych inicjatyw dogoterapii w Polsce. Fundacja przywiązuje dużą wagę do tego, by zarówno osoby prowadzące dogoterapię, jak i psy, byli wykwalifikowani i przeszkoleni do tego, by bezpiecznie i skutecznie wspierać pacjentów.

Rośnie zapotrzebowanie na dogo- i hipoterapię

Dogoterapia i hipoterapia zyskują na popularności w Polsce, co potwierdza analiza danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Według informacji uzyskanych przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, rynek terapii z udziałem psów i koni powiększył się o 130% w ciągu ostatnich 15 lat, obejmując obecnie prawie 111 tysięcy firm. Znacząca większość z nich, bo aż 90%, to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Dynamika przyrostu nowych firm w tej branży znacząco wzrosła po 2020 roku. Przed tym rokiem roczny przyrost firm wynosił niecałe 3 tysiące, natomiast po tej dacie liczba ta wzrosła do ponad 5 tysięcy rocznie, z rekordowym rokiem 2021, w którym zarejestrowano 7,4 tysiąca nowych podmiotów.

Najwięcej firm zajmujących się dogoterapią i hipoterapią zarejestrowanych jest w województwie mazowieckim, stanowiąc ponad 16% wszystkich aktywnych działalności w tej kategorii. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce z 13,6%, a dolnośląskie trzecie z 8,7%. Najmniejsza liczba firm z tej branży znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stanowią one tylko 2% rynku. Mimo to, 92% firm z tej branży znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji finansowej, co świadczy o stabilności i rosnącym zainteresowaniu tego typu terapiami.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet przeprowadzonego w maju 2024 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS.

Fot. i oprac. na podst.: mat. prasowe Fundacja Dr Clown