Czym jest e-zwolnienie lekarskie?

Z dniem 1 grudnia 2018 roku e-zwolnienie lekarskie zastąpiło tradycyjne zwolnienia chorobowe. Dokument ten jest automatycznie przesyłany od lekarza do ZUS-u, a stamtąd do pracodawcy na profil PUE ZUS. E-zwolnienie lekarskie można otrzymać w ramach zwykłej wizyty lub konsultacji lekarskiej online.

Wystawienie e-zwolnienia lekarskiego

Osoba, która z powodu złego stanu zdrowia lub konieczności sprawowania opieki nad chorymi najbliższymi członkami rodziny nie jest w stanie wykonywać obowiązków zawodowych, może ubiegać się o e-zwolnienie lekarskie. Tzw. e-ZLA lekarz wystawia podczas tradycyjnej wizyty w placówce medycznej lub w trakcie zdalnej konsultacji. Dowiedz się więcej na temat e-zwolnienia podczas konsultacji online na: https://www.welbi.pl/l4-online/. Lekarz przekazuje dokument automatycznie do ZUS-u. Ten udostępnia go płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS. Płatnik otrzymuje zwolnienie do następnego dnia po jego wystawieniu. Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać żadnych dokumentów do pracodawcy, tylko informuje go o przebywaniu na zwolnieniu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS. Pacjent musi wówczas dostarczyć zwolnienie w wersji papierowej, które lekarz ma obowiązek wydrukować, gdy widzi w systemie, że pracodawca chorego nie ma konta na PUE ZUS.

Jak długo można przebywać na e-zwolnieniu?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest na czas konieczny do powrotu do zdrowia. W ciągu roku osoba ubezpieczona może otrzymywać zasiłek choroby przez 182 dni. Wyjątek stanowią zmagający się z gruźlicą lub kobiety w ciąży. W ich przypadku zasiłek chorobowy można otrzymywać przez 270 dni. W tym miejscu należy też wspomnieć, że e-zwolnienia lekarskiego nie wolno wystawiać z datą do przodu, jednak może mieć datę wsteczną. Pacjent jest bowiem w stanie uzyskać zwolnienie lekarskie do 3 dni wstecz od dnia, w którym zgłosił się na konsultację lekarską. Również w tym przypadku istnieją wyjątki. Zwolnienie lekarskie od psychiatry może być wystawione na więcej niż 3 dni wstecz.

Ile jest płatne zwolnienie lekarskie? Kto je wypłaca?

Przez pierwsze 33 dni przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. W przypadku niezdolności do pracy u osób powyżej 50. roku życia okres ten jest krótszy i wynosi 14 dni. Następnie świadczenia wypłacane są przez ZUS. Pracownik otrzymuje tzw. zasiłek chorobowy. Osoba na L4 otrzymuje 80% miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenia wypłacane są w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku e-zwolnienia kobiet w ciąży oraz osób, które uległy wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy.

Czy na e-zwolnieniu widoczny jest kod choroby?

Na e-ZLA przekazanym do płatnika składek nie jest widoczny kod statystyczny choroby, która była podstawą do wystawienia zwolnienia. Pacjent może jednak ubiegać się o wpisanie oznaczenia literowego grupy chorobowej. To korzystne w przypadku np. kobiet w ciąży lub chorych na gruźlicę, bo daje prawo do otrzymywania wyższej wartości świadczeń chorobowych. Będą to wówczas oznaczenia: B (niezdolność do pracy w czasie ciąży) lub D (niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą).