Chcesz brzmieć jak native speaker? Nie musisz wyjeżdżać za granicę!

Oglądanie filmów na YouTubie i naśladowanie wypowiedzi to skuteczne sposoby na naukę akcentu w języku obcym – przekonują eksperci z platformy Preply. Specjaliści od nauki języków zbadali nietypowe metody ćwiczenia poprawnej wymowy. Możliwe jest opanowanie zagranicznego akcentu, lecz istnieją pewne zastrzeżenia…

Właściwa wymowa dodaje pewności siebie

Praca nad wymową może dodać pewności siebie. Wiara w siebie jest piekielnie ważna w komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach zawodowych czy biznesowych. Tymczasem w szkołach rzadko zwraca się uwagę na ten element nauki języka obcego – zauważa Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Specjaliści językowi z Preply przetestowali różne metody nauki poprawnego mówienia i wybrali kilka wyróżniających się – tych z wysoką skutecznością. Żadna z nich nie wymaga nawet wychodzenia z domu.

Słuchanie i powtarzanie, czyli shadowing w praktyce

Słuchanie audiobooków i podcastów znalazło się na liście rekomendowanych metod nauki akcentu według ekspertów. Dzielą oni słuchanie na bierne i aktywne. Słuchanie bierne polega na otaczaniu się językiem obcym poprzez odtwarzanie materiałów w tle, nawet bez pełnego zrozumienia treści. Z kolei słuchanie aktywne wymaga skupienia i zrozumienia słuchanych treści. Jak zauważają specjaliści, ta technika nie tylko uczy poprawnej wymowy, ale również pomaga przestawić myślenie na obcy język.

Metoda shadowing, opracowana przez amerykańskiego profesora Alexandra Arguellesa, również wykazuje wysoką efektywność. Polega ona na słuchaniu wypowiedzi native speakera i natychmiastowym powtarzaniu tego, co zostało powiedziane, co może kilkukrotnie poprawić płynność mówienia. Badanie przeprowadzone w 2017 roku na studentach, których językiem ojczystym nie był angielski, potwierdziło skuteczność tej metody.

Aby zastosować shadowing, wystarczy dostęp do internetu i YouTube. Preply sugeruje wyszukiwanie przemówień lub rozmów z aktorami, którzy wyróżniają się płynną mową i dobrą dykcją, unikając używania wypełniaczy. Należy wybrać krótki fragment, odtworzyć go i powtarzać na głos. Rejestrowanie własnych prób może dodatkowo pomóc w nauce.

Dlaczego sheep to nie ship?

Śpiewanie jest świetnym narzędziem do nauki języka, ponieważ ułatwia przyswajanie rytmu, melodyjności oraz właściwego akcentu i intonacji języka obcego. Dodatkowo, stanowi doskonałe ćwiczenie dla aparatu mowy, który może nie być przystosowany do wytwarzania dźwięków nieznanych w języku ojczystym. Gdy fonetyka nowego języka znacznie różni się od polskiej, wymaga to od mózgu i aparatu mowy nauczenia się produkcji nowych dźwięków.

Dla Polaków języki słowiańskie takie jak słowacki czy ukraiński są zwykle łatwiejsze do nauki ze względu na podobieństwa fonetyczne. W przypadku języków, które wymagają innej artykulacji, jak na przykład francuski, konieczne są specjalne ćwiczenia. Można na przykład korzystać z łamańców językowych – trudnych do wymówienia fraz, które pomagają ćwiczyć wymowę.

Kluczowe jest także zrozumienie systemu fonetycznego nowo uczonego języka. Nauka transkrypcji fonetycznej jest niezwykle pomocna, szczególnie w językach, gdzie różnica w wymowie pojedynczej samogłoski może całkowicie zmienić znaczenie słowa, jak w przypadku angielskich słów 'sheep’ i 'ship’. Znajomość transkrypcji fonetycznej umożliwia dokładne odczytanie wymowy nieznanych słów.

Dwie pułapki w pracy nad akcentem

Jak jednak podkreślają specjaliści Preply, podczas pracy nad wymową i akcentem uczniowie napotykają zazwyczaj na dwie pułapki. Przede wszystkim ćwiczą niewystarczająco często i są niecierpliwi. Takie ćwiczenia należy powtarzać codziennie, najlepiej łącząc ze sobą różne techniki.

Drugą pułapką jest brak informacji zwrotnej z zewnątrz.

Na początku przygody z nowym językiem możemy zwyczajnie nie słyszeć, że wymawiamy coś niepoprawnie. Przyswojenie błędnych wzorców jest trudne do późniejszego oduczenia. Co więcej, niewłaściwe wypowiadanie słów czy głosek może sprawiać mnóstwo problemów komunikacyjnych. Pomocny będzie kontakt z native speakerem, który podpowie, gdzie popełniamy błędy i który będzie nas na bieżąco korygował – komentuje Sylvia Johnson z Preply.

Lekcje językowe online mogą być pomocne w przyspieszeniu pracy nad wymową – zwłaszcza że w głównej mierze opierają się na rozmowie.

Nie każdy musi chcieć brzmieć jak native speaker, ale w Preply na co dzień obserwujemy, jak wiele osób wstydzi się swojego akcentu, zwłaszcza podczas mówienia po angielsku. Dostępnych opcji jest wiele, więc na szczęście można nad tym pracować – dodaje Sylvia Johnson.

Fot. i oprac. na post.: mat. Preply.