Blisko ⅓ Polaków jest za podręcznikami cyfrowymi, a częściowe nauczanie zdalne popiera 42 proc. Prawie 40 proc. osób jest gotowych zapłacić do 50 zł za godzinę lekcji online

Nowoczesne formy nauki stały się powszechne w wielu szkołach i domach. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez polską firmę ClickMeeting, aż 47 procent osób uważa, że korepetycje i zajęcia edukacyjne online mogą być równie skuteczne co te prowadzone w trybie stacjonarnym.

W bieżącym roku szkolnym nowe technologie stają się coraz istotniejszym elementem edukacji. W związku z pierwszymi tygodniami roku szkolnego i akademickiego, polska platforma do pracy, szkoleń oraz webinarów ClickMeeting, postanowiła zapytać respondentów o ich zdanie na temat nowoczesnych form nauki, w tym tych cyfrowych.

Koszty nauki W badaniu ClickMeeting zapytano rodaków o kwestię szkolnej wyprawki. Aż 51 procent badanych uważa, że powinna być ona przyznawana osobom w trudnej sytuacji finansowej, 34 procent sądzi, że jest niezbędna dla wszystkich, natomiast 9 procent uważa, że nie jest konieczna, a 7 procent nie wyraziło jednoznacznej opinii. Respondenci zostali również zapytani o kwotę, którą byliby gotowi zapłacić za godzinę korepetycji lub nauki online. W tej kwestii, 37 procent ankietowanych zadeklarowało, że mogłoby zapłacić od 20 do 50 zł, 18 procent byłoby skłonnych poświęcić od 50 do 90 zł, a od 90 zł do 150 zł – 4 procent. Z kolei 40 procent osób nie wyraziło zainteresowania tego rodzaju zajęciami.

Skuteczność edukacji online Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że blisko połowa Polaków uważa, że zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym mogą być równie efektywne, jak te tradycyjne. Niemniej jednak 30 procent uważa, że nauka prowadzona na odległość nie jest tak skuteczna, jak ta w trybie stacjonarnym, natomiast 23 procent pozostaje bez wyrobionego zdania w tej kwestii. Ankietowani zostali również zapytani o to, czy kursy online lub aplikacje do edukacji mogą być bardziej skuteczne niż tradycyjne lekcje. Aż 62 procent badanych uważa, że to interesujące narzędzia, ale nie zastąpią one tradycyjnych lekcji. Z kolei 21 procent ankietowanych twierdzi, że korzystanie z nich stanowi dodatkową wartość, a 17 procent nie ma opinii na ten temat. Respondenci odpowiedzieli także na pytanie, czy oni lub ich dzieci kiedykolwiek korzystali z kursów online lub aplikacji w celach edukacyjnych. Niewiele ponad połowa, czyli 52 procent badanych, nigdy nie korzystała z takich usług. 36 procent osób korzysta z nich okazjonalnie, a 13 procent regularnie uczy się za pomocą kursów i aplikacji online.

Wyniki badania wyraźnie ukazują, że edukacja online jest złożonym zjawiskiem w opinii Polaków. Blisko połowa respondentów uważa, że korepetycje i zajęcia edukacyjne online mogą być równie skuteczne, co te odbywające się w trybie stacjonarnym. To pozytywne podejście do rozwijającego się obszaru edukacji zdalnej. Coraz więcej osób w Polsce dostrzega potencjał nowych technologii w nauce. Edukacja online staje się wyzwaniem i możliwością jednocześnie. Aby była efektywna, konieczne jest odpowiednie przygotowanie zarówno uczących się, jak i nauczycieli. ClickMeeting wspiera takie podejście, oferując nowoczesne narzędzia do komunikacji online w ramach spotkań oraz organizacji interaktywnych lekcji, szkoleń i webinarów – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager w firmie ClickMeeting.

Nowoczesne formy nauczania w szkołach Ankietowani zostali również zapytani o to, czy zdobywanie wiedzy teoretycznej samodzielnie w domu, aby skupić się na części praktycznej podczas zajęć stacjonarnych, byłoby dobrym pomysłem. W tej kwestii zdania są podzielone, ponieważ 39 procent uważa to za złe rozwiązanie, a 37 procent uważa, że jest to dobry pomysł. Z kolei 24 procent nie miało zdania w tej sprawie. ClickMeeting zapytał również, czy w szkołach powinno funkcjonować w pełni zdalne nauczanie. 43 procent uważa, że nie powinno, 42 procent popiera je w ograniczonym zakresie, tylko 5 procent chce, aby nauka stacjonarna została w pełni zastąpiona nauką zdalną, a 10 procent osób nie ma zdania na ten temat. Respondenci odpowiedzieli również na pytanie, czy podręczniki szkolne można całkowicie lub częściowo zastąpić cyfrowymi. Aż 39 procent uważa, że nie, 31 procent uważa, że tak, 19 procent twierdzi, że obecnie jest to niemożliwe, ale w przyszłości może to stać się standardem.

Metodologia badania
Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem Internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.