B2B – co kryje się pod tym skrótem?

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej warto znać podstawowe pojęcia, które związane są z prowadzeniem biznesu. Niezależnie od tego, co będzie sprzedawane lub jakie będą oferowane usługi, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie grupy odbiorców. Niestety, wiele osób nadal zapomina o odpowiedniej analizie potencjału klientów, co może mieć przełożenie na gorsze wyniki, a nawet na brak rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Istotne może okazać się poznanie sektora B2B i różnic, jakie odróżniają go od B2C.

B2B – co to znaczy? Jak wygląda współpraca?

Pod skrótem B2B kryje się określenie z języka angielskiego Business to Business. Oznacza ono relacje pomiędzy dwoma firmami z tych samych lub różnych branż. Zazwyczaj taka forma sprzedaży występuje w przypadku, gdy jedna ze stron jest producentem lub hurtownikiem. Można łatwo wywnioskować, że transakcje pomiędzy dwoma firmami opiewają na znacznie wyższe kwoty, niż bywa to w sektorze B2C. Warto także mieć  świadomość, że sposób docierania do potencjalnych klientów wymaga opracowania innej strategii marketingowej i sprzedażowej. Z reguł klient biznesowy podejmuje współpracę na dłuższy okres czasu, co oznacza, że jego “wartość biznesowa” jest wyższa, niż w przypadku klientów indywidualnych.

Oczywiście, wszystkie działania marketingowe mogą na samym początku wydawać się bardzo kosztowne i rozległe w czasie, jednak wraz z upływem czasu następuje akumulacja kontrahentów, co odbija się na stabilizacji firmy na rynku i stałym przychodzie ze sprzedaży oferowanych produktów, towarów i usług. Współpraca pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi wymaga często od przedsiębiorców wystawiania dodatkowych dokumentów związanych z realizacją transakcji i jej przedmiotem.

Należy również pamiętać, że sprzedaż towarów lub usług pomiędzy firmami nie jest obarczona 14-dniowym prawem do zwrotu bez podawania przyczyny. Klienci z sektora B2B oczekują także często odroczonego terminu płatności, co w wielu branżach jest standardem. W celu pozyskania nowych klientów przedsiębiorstwa, takie jak sklepy internetowe lub hurtownie, wykorzystują dodatkowe rabaty, a także korzystają z zaawansowanych narzędzi do prowadzenia działalności gospodarczej, np. z zakresu logistyki, które można znaleźć tutaj: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu.html.

B2C – co to jest? Jak wygląda współpraca?

Nie trudno więc domyślić się, że B2C to nic innego jak Business to Customer, czyli relacja pomiędzy firmą a klientem indywidualnym. W przeciwieństwie do modelu, sprzedaż do klienta detalicznego jest inicjowana przez samego nabywcę towarów lub usług. Ponadto dokonuje on zakupów do użytku osobistego. Z reguły wartość klientów B2C jest niższa, ale ich liczba na rynku jest znacznie wyższa. Często okazuje się także, że nabywcy z sektora Business to Customer nie wracają ponownie do firmy czy sklepu, chyba że oferowany jest im produkt uzupełniający. W tym modelu współpracy nie ma aż tyle spraw związanych z dokumentacjami, ponieważ najczęściej jedynym dokumentem jest formularz zwrotu. Warto tutaj dodać, że według istniejących zapisów prawnych konsument ma prawo do zwrotu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu towaru. Klienci indywidualni muszą także dokonywać płatności za zakupy w chwili ich dokonywania, w formie gotówki czy płatności elektronicznej. Ze względu na mniejsze wartości zamówień, marże sprzedawców dla sektora B2C są znacznie wyższe niż w przypadku B2B.

B2B – podsumowanie

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub też większą firmę w sektorze B2B, można generować wysokie dochody. Oczywiście, podobnie jak w przypadku każdego innego biznesu, niezbędne jest stworzenie dobrego biznesplanu, który będzie pozwalał na stały rozwój i utrzymanie oraz rozwój stałego źródła dochodów. Wartość obrotu w segmencie B2B jest zdecydowanie większa niż w B2C, potencjał rynku też jest bardzo duży. Jest to także sektor znaczne bardziej otwarty na innowacyjne rozwiązania, a firmy, który takowe prezentują, będą mogły łatwiej odnosić sukcesy.