AI nie nauczy Cię języka. Przeszkodą jest brak więzi.

Badanie przeprowadzone przez platformę do nauki języków obcych Preply ujawnia, że 78% Polaków uznaje relację z nauczycielem lub korepetytorem za istotny czynnik podczas nauki języków obcych. Jednocześnie, jak wynika z tego badania, niezależnie od wieku czy płci, uczestnicy mają obawy związane z nauką z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W badaniu wzięło udział ponad 2000 osób uczących się języków oraz ponad 1000 zawodowych korepetytorów z różnych krajów. Wyniki są zaskakujące, ponieważ aż 73% uczniów przyznało, że obawia się bazowania na sztucznej inteligencji podczas nauki języków obcych. Co interesujące, nie ma istotnej różnicy w wynikach między różnymi grupami wiekowymi czy płciami.

Głównym powodem tych obaw jest przede wszystkim obawa o utratę więzi międzyludzkich, czyli brak obecności nauczyciela w tradycyjnym znaczeniu. Ten aspekt szczególnie niepokoi przedstawicieli generacji Z, millenialsów oraz pokolenia X, zwłaszcza kobiety. Z kolei mężczyźni częściej podkreślają utratę motywacji do nauki jako główny czynnik. Wyniki pokazują, że słabnąca motywacja jest jednym z głównych powodów rezygnacji z popularnych aplikacji do nauki języków.

Mamy silną potrzebę budowania więzi – twierdzą eksperci językowi

Nauczyciel czy korepetytor nierzadko staje się naszym osobistym motywatorem, mentorem i towarzyszem podróży, jaką jest nauka języka. Co więcej, wspólne tematy do rozmów, żarty oraz bliska więź, która pojawia się podczas procesu dydaktycznego, to coś, czego nie zastąpi nam żadna aplikacja, chatbot czy program. Wyniki naszych badań tylko potwierdzają, że AI – mimo wielu niesamowitych możliwości – wciąż jest dla nas tylko bezosobowym narzędziem. Mając wybór „sztuczna inteligencja kontra nauczyciel”, wybieramy to drugie; niezależnie od kraju, z którego pochodzimy – komentuje Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Badanie wykazało, że podczas nauki języków obcych istnieje silna potrzeba budowania więzi. Spośród sześciu krajów objętych badaniem, największe znaczenie relacji z korepetytorem przypisują Brazylijczycy (83%) i Polacy (78%). Następnie kolejne miejsca zajęli Hiszpanie (76%), Amerykanie (69%) i Włosi (59%), a ostatnie – Niemcy (51%).

Z drugiej strony, nie można również nie docenić korzyści płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie nauki języków. Wśród plusów AI uczniowie najczęściej wskazywali na obniżenie kosztów edukacji, przyspieszenie procesu nauki oraz lepsze dopasowanie materiału do ich aktualnych potrzeb i poziomu.

AI narzędziem, a nie wrogiem nauczycieli języków

Warto podkreślić, że AI jest postrzegane jako narzędzie wspomagające, a nie wrogie nauczycielom języków. Większość ankietowanych (54%) przewiduje, że sztuczna inteligencja będzie nieodłącznym elementem procesu nauki, ale zawsze w połączeniu z obecnością nauczyciela. Natomiast 30% osób biorących udział w badaniu uważa, że AI może całkowicie zastąpić nauczycieli.

Rzeczywiście, nauczyciele już teraz chętnie sięgają po pomoc sztucznej inteligencji. 52% zawodowych korepetytorów języka angielskiego z 40 krajów świata przyznało, że na co dzień korzysta z AI lub innych narzędzi do automatyzacji. W Europie odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 41%. Najczęściej AI pomaga w generowaniu ćwiczeń z gramatyki i słownictwa (41%).

Sztuczna inteligencja na dobre zmieniła sposób, w jaki się uczymy. Można ją wykorzystać w mądry sposób, przyspieszając swoją pracę i sprawiając, że nauka będzie dla uczniów jeszcze skuteczniejsza i przyjemniejsza. AI jest narzędziem, a nie wrogiem, z którym musimy walczyć. Do przyjęcia właśnie takiej postawy zachęcamy wszystkich korepetytorów Preply – dodaje Sylvia Johnson.

Metodologia

W badaniach wzięło udział 2503 uczniów z USA (500), Niemczech (401), Hiszpanii (400), Włoszech (402), Polsce (400) i Brazylii (400) w różnym wieku, a także 1035 zawodowych korepetytorów języka angielskiego z 40 krajów na całym świecie. Ankiety zostały przeprowadzone w sierpniu 2023 roku.

Materiał prasowy Preplay.