Co to jest konfabulacja? Przyczyny i leczenie konfabulacji

Konfabulacja, inaczej wspomnienie rzekome, polega na opowiadaniu historii, które nigdy się nie wydarzyły. Osoba, która konfabuluje, wierzy w to, co mówi, nie zdając sobie sprawy, że mówi nieprawdę. Według psychiatrów i psychologów, takiej osoby nie można nazwać kłamcą, gdyż zmyśla ona nieświadomie, a konfabulacje przyjmuje za fakt. Jakie są przyczyny konfabulacji i na czym polega leczenie?

Co to jest konfabulacja?

Konfabulacje mogą przybierać różny charakter. Przykładowo, pacjent zapytany o to, co robił wczoraj, może opowiadać o miłym dniu spędzonym nad jeziorem, a w rzeczywistości był cały dzień był w domu. Osoba konfabulująca nie wprowadza innych celowo w błąd i nie ma świadomości, że jej wspomniane są fałszywe. Konfabulacje mogą składać się również z kilku wspomnień, na przykład rozmowa z bliskim przeprowadzona rok temu może być traktowana jako zdarzenie, które miało miejsce wczoraj, mogą mieć także całkowicie fantastyczny charakter. Przykładem może być osoba nieposiadająca prawa jazdy, która opowiada jak to w przeszłości jeździła samochodemz zawrotną prędkością.

Medycyna wyróżnia 2 główne rodzaje konfabulacji:

  1. Konfabulacje prowokowane, które są częstsze. Pacjentowi zadawane jest jakieś pytanie, a on w odpowiedzi wplata fałszywe wspomnienia (konfabuluje).
  2. Konfabulacje spontaniczne, znacznie rzadsze, gdzie pacjent sam z siebie zaczyna opowiadać swoje fałszywe wspomnienia (konfabuluje).

Konfabulacja – przyczyny

Przyczyną konfabulacji są uszkodzenia płatów czołowych mózgowia oraz ciała modzelowatego, które są odpowiedzialne za pamięć i kojarzenie. Konfabulacja pojawia się również na skutek chorób i zaburzeń psychicznych, takich jak:

  1. schizofrenia,
  2. zapalenie mózgu,
  3. schorzenia z grupy otępień (np. choroba Alzheimera),
  4. zespół Capgrasa,
  5. zespół Korsakowa, inaczej konfabulacja alkoholowa (na skutek długotrwałego nadużywania alkoholu),
  6. udar płata czołowego mózgu,
  7. krwotok podpajęczynówkowy,
  8. zespół Antona.

Konfabulacja – leczenie

Z psychiatrycznego punktu widzenia nie leczy się konfabulacji, ponieważ nie jest chorobą. Psychiatrzy i psychologowie zajmują się najpierw leczeniem schorzeń psychicznych i chorób, które konfabulacje wywołały. Przykładowo, u pacjentów z zespołem Korsakowa, który powstaje na skutek nadużywania alkoholu i powiązanym z niedoborem witaminy B1, konieczne jest uzupełnianie niedoborów wspomnianej witaminy, a także utrzymanie abstynencji od alkoholu. Zdarza się czasami sytuacja, w której nie udaje się odnaleźć u pacjenta przyczyny konfabulacji. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie technik tzw. rehabilitacji kognitywnej (rehabilitacji funkcji poznawczych), dzięki którym poprawie może ulegać nie tylko funkcjonowanie pamięci pacjenta, ale i zwiększać się mogą jego zdolności do koncentracji uwagi czy poprawiać koordynacja ruchowa i zdolności językowe.

Psychologia wciąż poszukuje metod terapii, które wyeliminują konfabulację u pacjentów z urazami ośrodków pamięci.