Czerniak skóry – co warto wiedzieć o tym nowotworze? Jak się go leczy?

Choroby nowotworowe dotykają wielu ludzi, dlatego warto pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Pamiętajmy, że jeżeli zapoznamy się z informacjami na temat objawów choroby to łatwiej nam będzie dostrzec niepokojące symptomy u siebie bądź naszych bliskich. W przypadku większości nowotworów wczesne wykrycie zmian chorobowych zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Jednym z często występujących, a przy tym złośliwych nowotworów jest czerniak skóry. Co zatem warto o nim wiedzieć? W jaki sposób można go leczyć?

Czerniak skóry – co to za choroba? Co warto wiedzieć na jej temat?

Czerniak skóry to groźna choroba nowotworowa, która charakteryzuje się agresywnym wzrostem. Nowotwór ten wyróżnia się również licznymi i wcześnie występującymi przerzutami. Szybkie i prawidłowe rozpoznanie czerniaka jest niezwykle ważne, ponieważ nowotwór w niezaawansowanym stadium jest całkowicie wyleczalny. Jeżeli nie zostanie w porę wykryty może rozprzestrzenić się do innych obszarów organizmu np. do płuc, mózgu czy węzłów chłonnych. Po czym poznać, że możemy mieć do czynienia z tym właśnie nowotworem? Czerniak skóry to swędząca zmiana o nierównomiernym kształcie i wielkości > 6 mm. Taka zmiana z reguły posiada asymetryczny rozkład barw, zmiany w grubości i nieregularne brzegi. Warto zaznaczyć, że choroba ta dotyka głównie osoby o jasnej karnacji skóry. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się także osoby, u których nowotwór ten pojawił się w najbliższej rodzinie. Do czynników ryzyka należą również licznie występujące pieprzyki czy przebyte poparzenia słoneczne. Na czerniaka częściej zapadają ludzie o jasnych lub rudych włosach i niebieskich oczach.

Method of dermoscopy of skin lesions and moles. Preventing Melanoma and Skin Cancer.

Na czym polega leczenie czerniaka skóry?

Skuteczność leczenia czerniaka skóry zależy od aktualnego stadium rozwoju nowotworu. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia tego nowotworu jest chirurgia. Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego ma na celu wycięcie całego ogniska nowotworu, a także odpowiedniego obszaru w pobliżu czerniaka. Niekiedy jednak radykalne operacyjne leczenie czerniaka skóry jest niemożliwe. Wówczas stosuje się takie metody jak np. elektrochemioterapię, radioterapię czy leczenie systemowe. Z takich metod korzysta się w sytuacji wieloogniskowości czerniaka oraz wtedy, gdy wielkość lub lokalizacja nowotworu uniemożliwiają przeprowadzenie operacji. Należy również dodać, że inną z nowoczesnych metod leczenia czerniaka, którą często stosuje się nawet w przypadku bardzo zaawansowanych zmian jest immunoterapia. W ramach tego sposobu leczenia pacjent otrzymuje specjalne leki, które mobilizują jego układ odpornościowy do walki z chorobą. Kolejną nową metodą leczenia tego typu nowotworu jest terapia celowana. W przypadku tej metody najpierw dokonuje się wnikliwej oceny genetycznej komórek czerniaka, a następnie podaje się pacjentowi leki celowane molekularnie. Jeżeli zaś chodzi o chemioterapię to przy czerniaku skóry jest ona wyłącznie formą leczenia paliatywnego i ma na celu złagodzenie objawów choroby. Natomiast u pacjentów, u których występują przerzuty in-transit stosuje się tak zwaną chemioterapię perfuzyjną.